Bạn có điều gì muốn nói với chúng tôi không? Vui lòng giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ của mình khi bạn có một số ý tưởng tuyệt vời. Cho dù bạn có:

  • câu hỏi về sản phẩm của chúng tôi
  • khiếu nại về các dịch vụ của chúng tôi;
  • kế hoạch hợp tác kinh doanh

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email này: support@lifechacha.com. Chúng tôi đảm bảo với bạn rằng chúng tôi sẽ trả lời bạn miễn là chúng tôi thấy email của bạn.